Change language to English

Drive-In-Testing

Snabb och enkel testning för Covid-19,
vid Friends Arena

Boka tid

Snabb och enkel testning

Då vårdens testkapacitet är under högt tryck i och med den pågående allvarliga samhällssmittspridningen, erbjuder vi nu möjligheten till snabb och effektiv testning vid vår drive-in-teststation vid Friends Arena. Här kan du testa dig både för pågående och genomgången smitta, och även få läkarintyg i det fall du måste ut och resa. Nedan finner du utförligare information om varför vi anser detta vara av högsta vikt samt de olika testen vi erbjuder.

Testning för pågående smitta

Vi erbjuder två typer av tester för pågående smitta, ett antigentest och ett PCR-test. Till dessa erbjuder vi även intyg.

Antigentest Covid-19 (Snabbtest för pågående smitta)

 • Test som snabbt mäter pågående infektion
 • Test tas genom svabb i bakre näsväggen
 • Testresultat erhålls digitalt inom 60-120 minuter

Antigentester är ett bra test för dig som snabbt och smidigt vill undersöka om du har covid-19, och är ett bra alternativ för dig som vill testa dig som en extra säkerhetsåtgärd innan du träffar nära och kära. Ett läkarintyg från ett negativt antigenstest gäller även som reseintyg i ett antal länder. Observera att ett negativt svar inte kan garantera att du inte bär på covid-19, så även om du får ett negativt testsvar bör du alltid vidta samtliga försiktighetsåtgärder som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten.

Pris: 595 kr, med läkarintyg: 845 kr

Betalning sker på plats, med kort

Antigen test i näsan
Boka tid

PCR-test

 • Test som mäter pågående infektion, det test som använts i stor utsträckning sedan pandemins utbrott våren 2020
 • Test tas genom svabb via svalg och näsa
 • Testet analyseras på laboratorium
  • Om provet tas före 15:00 erhålls provsvar inom 36 timmar (inom 48 timmar om testet utförs helgtid)
  • Om provet tas efter 15:00 erhålls provsvar inom 48 timmar

Det mest tillförlitliga testet för påvisning av pågående smitta, men då testet kräver analys i labb tar det längre tid och är dyrare än antigentester. Ett negativt svar kan dock fortfarande inte garantera att du inte är sjuk i covid-19, så även om du får ett negativt testsvar bör du alltid vidta samtliga försiktighetsåtgärder som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten.

Pris: 1195 kr, med läkarintyg: 1595 kr

Betalning sker på plats, med kort

PCR-test i svalget
Boka tid

Läkarintyg för resa

Har du tagit ett PCR- eller ett antigentest erbjuder vi även läkarsignerade intyg på resultatet. Dessa signeras av legitimerad läkare och skickas digitalt, för antigentest inom 2 timmar och för PCR-test inom 36/48 timmar (beroende på om testet görs för eller efter 15:00). Dessa intyg behövs för att komma in i vissa länder eller slippa hårda karantänreglar vid inresa. Vilket typ av intyg som behövs skiljer sig mellan olika resmål och baseras på lokala restriktioner – se därmed till att du kontrollerar vad som är gällande för det resmål du ska besöka. Se www.swedenabroad.se för mer information.

Testning för antikroppar

Antikroppstest

 • Test som mäter antikroppar som bildas efter genomgången infektion av covid-19
 • Testet tas genom ett kapillärt blodprov (stick i fingret)
 • Testresultat erhålls digitalt inom 60-120 minuter

Om du testas positivt för antikroppar innebär det att du gått igenom en infektion i covid-19, och du bedöms då vara mindre mottaglig för återinfektion - även om hur komplett denna immunitet och dess varaktighet ännu inte är helt känd. Trots detta finns fortfarande en risk att du kan bli sjuk igen och att du kan sprida viruset vidare, varvid du fortfarande ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Pris: 395 kr

Betalning sker på plats, med kort

blodprov för antikroppstest
Boka tid

Varför behöver testkapaciteten öka?

I och med den stora samhällsspridningen är det viktigt att så många smittbärare som möjligt identifieras och isoleras för att bryta smittkedjor och trycka ner smittspridningen. I dagens svenska testuppsättning är kapaciteten under stort tryck varvid endast personer med symptom prioriteras. Ur ett smittspridningsperspektiv är däremot asymtomatiska smittbärare (folk som är sjuka utan symtom) minst lika viktiga att upptäcka för att hindra en vidare spridning. Därför är det essentiellt att bygga ut den svenska testkapaciteten så att det finns möjlighet för alla, oavsett om denna har symtom eller inte, att testa sig – speciellt i dessa jultider då många planerar att samlas med nära och kära.

Boka tid och drop in

Om du önskar testa dig under en bestämd tid kan du boka en tid här. Du bokar in dig i ett tidsintervall om 30 minuter inom vilket ditt test kommer att genomföras. Själva testproceduren tar endast ett par minuter och du kan därefter lämna testplatsen, resultat skickas därefter via sms. Anländ till Friends Arena i bil och följ anvisningarna.

Även möjligheten till drop-in finns om du besöker oss vid Friends Area under våra öppettider.

Drop-in tider är tillgängliga i mån av plats, och stänger 30 minuter innan stängning för bokade tider. Vi kan inte garantera att du kan få en plats. Om du behöver ett läkarintyg för resa rekommenderar vi att du bokar en plats.

Betalning sker på plats, med kort

Vanliga öppettider:

 • 08:00 - 14:00

4:e till 8:e januari:

 • 08:00 - 20:00

16:e till 17:e januari:

 • Stängt
Test Pris med läkarintyg
Antigentest 595 kr 845 kr
PCR-test 1195 kr 1595 kr
Antikroppstest 395 kr
Antigentest + Antikropptest 845 kr 1095 kr
PCR-test + Antikropptest 1445 kr 1845 kr

Hitta hit

Karta över området brevid Friends Arena och Mall of Scandinavia

Kör till Friends Arena (Råsta Strandväg 1, 169 79 Solna).
Infarten ligger vid rondellen, där Evenemangsgatan möter Råsta Strandväg, nordväst om Friends Arena. Vid rondellen, sväng upp på rampen och följ anvisningarna så kommer du till teststationen som ligger bakom Friends Arena, vid Entré F.

Om du kommer från rondellen vid Quality Hotel Friends, följ parkeringen åt höger till Entré F.

Vanliga frågor

Ett kombinerade IgM/IgG antikroppstest för Covid-19 som används för att kvalitativt upptäcka förekomst av IgG- och IgM-antikroppar av SARS-CoV-2 i mänskligt serum, plasma eller helblod in vitro.

Antikroppstestet som används är ett snabbtest från tillverkaren Orient Gene, och finns undersökt i flertalet studier, bland annat vid Uppsala Universitet. Testet är ett av de mest utvärderade testerna på marknaden och har kontinuerligt påvisat en hög sensitivitet och specificitet. Till exempel i denna studie från Uppsala Universitet.

Sensitiviteten är andelen som har varit infekterade av Covid-19 och som identifieras av antikroppstestet, genom ett positivt testresultat. Det är alltså testets förmåga att upptäcka de som verkligen har haft sjukdomen.

Specificiteten är andelen som är friska och som då också uppvisar ett negativt resultat med antikroppstestet.

Ja, testet är CE-märkt. CE-märkning är en produktmärkning inom EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne (’i överensstämmelse med EG-direktiven’). En produkt med CE-märkning får säljas i EES-området.

Snabbtestet har sedan maj 2020 även fått EUA-godkännande av FDA (Food and Drug Administration), Läkemedelsverkets motsvarighet i USA.

Enligt gällande riktlinjer från Folkhälsomyndigheten är antikroppstester för Covid-19 inte behäftade med anmälningsplikt för sjukdomen enligt smittskyddslagen.

Testet skall utföras av särskild utbildad personal, då CE-märkningen gäller för “professional use”.

Testresultat kan till skillnad från laboratorietester läsas av inom 15 minuter, och ska inte utvärderas senare än så.

Eftersom det tar tid att utveckla antikroppar mot ett nytt virus är sensitiviteten för testet lägre under de första dagarna efter symtomdebut. Träffsäkerheten och tillförlitligheten är som högst efter ca 14 dagar och framåt. Detta är bekräftat i tidigare studier och även i Folkhälsomyndighetens kunskapsunderlag om serologi för Covid-19. I detta skriver de att det vanligtvis tar en till två veckor från symtomdebut i en individ som är immunologiskt naiv att utveckla ett antikroppssvar mot ett nytt virus. De nämner även att antikroppstester som utförs under de två första veckorna efter symtomdebut kan behöva upprepas vid senare tidpunkt för att få tillförlitliga testsvar, särskilt eftersom antikropparnas affinitet (dvs. dragningskraft) förväntas öka med tiden. Därav rekommenderar vi att ett antikroppstest tas efter minst 14 dagar från symtomdebut.

PCR (Polymerase Chain Reaction) används i syfte att ta reda på om en person har en pågående covid-19 infektion eller inte. Testet bygger på identifiering av arvsmassa (RNA) från viruset och kräver, till skillnad från snabbtester, analys i speciella laboratorier. Viktigt att observera är att PCR-tester inte kan avgöra om en person har genomgått en infektion. Därav inte heller om en person har antikroppar.

Provet tas med hjälp av en provtagningspinne som topsas i svalg och näsa. När testet har tagits skickas provet iväg för labbanalys hos en av våra samarbetspartners. Svar från testet erhålls digitalt så fort analysen är färdig. Detta sker vanligtvis inom 35 timmar.

Ett antigentest är ett snabbtest som detekterar antigener från SARS-CoV-2. Antigener är proteinfragment av Covid-19-viruset och påvisar därmed pågående infektion.

Provet tas med hjälp av en provtagningspinne som topsas i bakre näsväggen, nasofarynx. Testet blandas sedan med en buffertlösning som appliceras på en testkassett, på vilken svar avläses inom 15 minuter.

Båda testerna används för att detektera pågående smitta. Ett PCR-test har en något högre tillförlitlighet men kräver labb-analys och tar därmed längre tid att få tillbaka. Ett antigentest behöver inte skickas till labb för analys och resultatet erhålls därför snabbare.

Ett negativt testsvar innebär i majoriteten av fallen att en person inte bär covid-19 virus. Det bör dock att nämnas att full uteslutning av infektion inte kan göras till följd av ett negativt antigentest. I enstaka fall kan ett negativt test innebära att en person befinner sig väldigt tidigt i infektionsprocessen och därav undgår positivt utslag. Därför är det av stor vikt att personer som erhåller negativa antigentester fortsätter att följa Folhälsomyndighetens riktlinjer

Ett positivt antigentest innebär att du bär på covid-19 virus, det vill säga har en pågående infektion. Vänligen notera att personer kan bära på virus utan att uppvisa några symtom. Därför är det av stor viktigt att alltid följa Folhälsomyndighetens riktlinjer.

Ja, alla intyg vi utfärdar är på både svenska och engelska.

Det behöver man inte. Vi kan utfärda ett reseintyg till dig även om du inte har ett svenskt personnummer.

Vi erbjuder drop-in-tider. Du behöver inte ha bokat en tid innan. Men för att vara säker på att du kan få en tid rekommenderar vi att du bokar en tid.

Kommer du utan bil så har vi walk-in-testning där förbipasserande kan genomföra tester. För vår walk-in kan du inte boka tid utan endast drop-in är möjligt.

Du kan hitta våra öppettider här

Kan test+reseintyg inte bokas via bokningsformuläret är det tyvärr fullbokat. För närvarande har vi ett maxtak vad gäller antalet reseintyg som kan utfärdas varje dag.

Om ditt testresultat inte syns i portalen behöver vi skicka ut en ny länk till dig. Maila oss på support@driveintesting.se så ser vi till att fixa detta.

Samtliga tester utförs av särskilt utbildad personal

Om ditt testresultat mot förmodan inte har dykt upp inom den tid som utlovats ber vi dig maila till oss på: support@driveintesting.se

Barn kan testa sig hos oss. Ålder spelar ingen roll. Vänligen meddela vid provtillfället om barnet i fråga har Mobilt BankID eller ej.

Barns provsvar läses av på samma sätt som vuxna personers provsvar. Om barnet inte har mobilt BankID ber vi dig meddela detta vid provtillfället.

Det gör vi dessvärre inte i dagsläget.

Vid frågor gällande krav/icke krav på reseintyg ber vi dig rikta till det flygbolag du ska flyga med. Dessa sitter oftast på bäst kunskap om vad som krävs för deras olika destinationer.

Tyvärr inte. Reseintyg kräver tidsbokning.

Bakom initiativet

Vi som står bakom detta initiativ är företagen Noviral, Legehuset och MW Group. Gemensamt för oss är att vi alla ser ett stort värde i att möjligheten att testa sig breddas.

Noviral

Noviral är en av Nordens största aktörer inom distribution av Covid-19 tester. De var först in på den svenska marknaden med både antikroppstest och antigentest, har idag distribuerat över en halv miljon tester till över 25 länder och bidragit till flertalet akademiska studier för att säkerställa kvaliteten på de test de distribuerar.

MW Group

MW Group är ett modernt försvars- och säkerhetsföretag. De levererar tjänster som stärker samhällsviktiga funktioner.